[rev_slider alias="wide-slider"]

สินค้ามาใหม่/New Arrival

 • QuickviewCompare

  เตียงนอนปรับระดับ App รุ่น AP 902s

  เตียงนอนปรับระดับ App เป็นเตียงนอนปรับระดับไฟฟ้า
  - โครงสร้างเป็นเหล็กมีความแข็งแรงมาก
  - เสริมพื้นตาข่ายลวดเหล็ก และเสริมโครงเหล็ก เพิ่มความแข็งแรงของพื้นเตียง และโครงสร้างเตียง
  - โครงสร้างเตียงที่เป็นเหล็ก สามารถบิวท์เข้ากับเตียงนอนทั่วไปได้ เช่น เตียงไม้ เตียงหนัง
  - รีโมทไร้สาย และมีไฟใต้เตียงช่วยให้ความสะดวกในการเดินยามค่ำคืน
  - มีระบบนวดขา และหลังเพื่อความสบายมากยิ่งขึ้น
  - สามารถติดราวกันตกเพิ่มได้
  - รุ่น AP 902s  มี ขนาด 3 ฟุต, 3.5 ฟุต และ 5 ฟุต
  3 ฟุต ราคา 59,200 บาท 3.5 ฟุต ราคา 65,150 บาท 5 ฟุต ราคา 77,900 บาท
  59,200 ฿ BUY
  Compare ลดราคา!
 • QuickviewCompare

  เตียงนอนปรับระดับ App รุ่น AP 903s

  เตียงนอนปรับระดับ App เป็นเตียงนอนปรับระดับไฟฟ้า
  - โครงสร้างเป็นเหล็กมีความแข็งแรงมาก
  - เสริมพื้นตาข่ายลวดเหล็ก และเสริมโครงเหล็ก เพิ่มความแข็งแรงของพื้นเตียง และโครงสร้างเตียง
  - ลักษณะเตียง มีกรอบเตียงเหล็ก หุ้มด้วยผ้าสีเดียวกับพื้นเตียงเพิ่มความสวยงาม และสามารถติดราวกันตกเพิ่มได้
  - รีโมทไร้สาย และมีไฟใต้เตียงช่วยให้ความสะดวกในการเดินยามค่ำคืน
  - มีระบบนวดขา และหลังเพื่อความสบายมากยิ่งขึ้น
  - รุ่น AP 903s  มี ขนาด 3 ฟุต  และ 3.5 ฟุต
  3 ฟุต ราคา 59,200 บาท 3.5 ฟุต ราคา 65,150 บาท
   
  59,200 ฿ BUY
  Compare ลดราคา!
 • QuickviewCompare

  เตียงนอนปรับระดับ App รุ่น AP 904s

  เตียงนอนปรับระดับ App เป็นเตียงนอนปรับระดับไฟฟ้า
  ‼️ ใหม่ !! เพิ่มฟังค์ชั่น ระบบ "นวดหลังและขา" เพื่อความสบายและผ่อนคลายในยามนอน
  - โครงสร้างเป็นเหล็กมีความแข็งแรงมาก
  - เสริมพื้นตาข่ายลวดเหล็ก และเสริมโครงเหล็ก เพิ่มความแข็งแรงของพื้นเตียง และโครงสร้างเตียง
  - ลักษณะเตียง มีกรอบเตียงเหล็ก มีหัวเตียง และท้ายเตียง หุ้มด้วยผ้าสีเดียวกับพื้นเตียงเพิ่มความสวยงาม และสามารถติดราวกันตกเพิ่มได้
  - รีโมทไร้สาย และมีไฟใต้เตียงช่วยให้ความสะดวกในการเดินยามค่ำคืน
  - รุ่น AP904s  มี ขนาด 3 ฟุต , 5 ฟุต
  3 ฟุต ราคา 67,700 บาท 5 ฟุต ราคา 84,700 บาท
  67,700 ฿ BUY
  Compare ลดราคา!
 • QuickviewCompare

  เตียงนอนปรับระดับ App รุ่น AP 915

  เตียงนอนปรับระดับ App เป็นเตียงนอนปรับระดับไฟฟ้า
  - โครงสร้างเป็นเหล็กมีความแข็งแรงมาก
  - เสริมพื้นตาข่ายลวดเหล็ก และเสริมโครงเหล็ก เพิ่มความแข็งแรงของพื้นเตียง และโครงสร้างเตียง
  - ลักษณะเตียง มีกรอบเตียงเหล็ก มีหัวเตียง และท้ายเตียง หุ้มด้วยผ้าสีเดียวกับพื้นเตียงเพิ่มความสวยงาม และสามารถติดราวกันตกเพิ่มได้
  - รีโมทไร้สาย และมีไฟใต้เตียงช่วยให้ความสะดวกในการเดินยามค่ำคืน
  - รุ่น AP915  มี ขนาด 3 ฟุต  และ 3.5 ฟุต
  3 ฟุต ราคา 73,650 บาท 3.5 ฟุต ราคา 79,600 บาท
  **  พิเศษ รุ่นนี้สามารถปรับยกตัวเตียงให้สูงขึ้นได้ด้วยรึโมท  
  73,650 ฿ BUY
  Compare ลดราคา!
 • QuickviewCompare

  เตียงนอนปรับระดับ App รุ่น AP 902

  เตียงนอนปรับระดับ App เป็นเตียงนอนปรับระดับไฟฟ้า - โครงสร้างเป็นเหล็กมีความแข็งแรงมาก - เสริมพื้นตาข่ายลวดเหล็ก และเสริมโครงเหล็ก เพิ่มความแข็งแรงของพื้นเตียง และโครงสร้างเตียง - โครงสร้างเตียงที่เป็นเหล็ก สามารถบิวท์เข้ากับเตียงนอนทั่วไปได้ เช่น เตียงไม้ เตียงหนัง - รีโมทไร้สาย และมีไฟใต้เตียงช่วยให้ความสะดวกในการเดินยามค่ำคืน
  59,200 ฿ BUY
  Compare ลดราคา!

สินค้าสำหรับเช่า

 • QuickviewCompare

  เตียงนอนปรับระดับ App รุ่น AP902s (ให้เช่า)

  เตียงนอนปรับระดับ App เป็นเตียงนอนปรับระดับไฟฟ้า
  • โครงสร้างเป็นเหล็กมีความแข็งแรงมาก
  • เสริมพื้นตาข่ายลวดเหล็ก และเสริมโครงเหล็ก เพิ่มความแข็งแรงของพื้นเตียง และโครงสร้างเตียง
  • โครงสร้างเตียงที่เป็นเหล็ก สามารถบิวท์เข้ากับเตียงนอนทั่วไปได้ เช่น เตียงไม้ เตียงหนัง
  • รีโมทไร้สาย และมีไฟใต้เตียงช่วยให้ความสะดวกในการเดินยามค่ำคืน
  • มีระบบนวดขา และหลังเพื่อความสบายมากขึ้น
  • AP902s  มีขนาด 3, 3.5ฟุต และ 5ฟุต
  • ราคาเช่า เริ่มต้นที่ 50 บาท/วัน
  50 ฿ BUY
  Compare
 • QuickviewCompare

  เตียงนอนปรับระดับ App รุ่น AP903s (ให้เช่า)

  เตียงนอนปรับระดับ App เตียงนอนปรับระดับไฟฟ้า
  – โครงสร้างเป็นเหล็กมีความแข็งแรงมาก
  – เสริมพื้นตาข่ายลวดเหล็ก และเสริมโครงเหล็ก เพิ่มความแข็งแรงของพื้นเตียง และโครงสร้างเตียง
  – ลักษณะเตียง มีกรอบเตียงเหล็ก หุ้มด้วยผ้าสีเดียวกับพื้นเตียงเพิ่มความสวยงาม และสามารถติดราวกันตกเพิ่มได้
  – รีโมทไร้สาย และมีไฟใต้เตียงช่วยให้ความสะดวกในการเดินยามค่ำคืน
  – มีระบบนวดหลัง และขาเพื่อความสบายมากยิ่งขึ้น
  – รุ่น AP903s  มี ขนาด 3 ฟุต  และ 3.5 ฟุต
  – ราคาเช่า เริ่มต้น 50 บาท/วัน
  50 ฿ BUY
  Compare
 • QuickviewCompare

  เตียงนอนปรับระดับ App รุ่น AP 904s (ให้เช่า)

  เตียงนอนปรับระดับ App เป็นเตียงนอนปรับระดับไฟฟ้า
  1. โครงสร้างเป็นเหล็กมีความแข็งแรงมาก
  2. เสริมพื้นตาข่ายลวดเหล็ก และเสริมโครงเหล็ก เพิ่มความแข็งแรงของพื้นเตียง และโครงสร้างเตียง
  3. ลักษณะเตียง มีกรอบเตียงเหล็ก มีหัวเตียง และท้ายเตียง หุ้มด้วยผ้าสีเดียวกับพื้นเตียงเพิ่มความสวยงาม และสามารถติดราวกันตกเพิ่มได้
  4. มีระบบนวดขา และหลังเพื่อความสบายมากยิ่งขึ้น
  5. รีโมทไร้สาย และมีไฟใต้เตียงช่วยให้ความสะดวกในการเดินยามค่ำคืน
  6. รุ่น AP904s  มี ขนาด 3 ฟุต , 5 ฟุต
  7. ราคาเช่า เริ่มต้น 50 บาท / วัน
  50 ฿ BUY
  Compare
 • QuickviewCompare

  เตียงนอนปรับระดับ App รุ่น AP 915 (ให้เช่า)

  เตียงนอนปรับระดับ App เป็นเตียงนอนปรับระดับไฟฟ้า
  1. โครงสร้างเป็นเหล็กมีความแข็งแรงมาก
  2. เสริมพื้นตาข่ายลวดเหล็ก และเสริมโครงเหล็ก เพิ่มความแข็งแรงของพื้นเตียง และโครงสร้างเตียง
  3. มีกรอบเตียงเหล็ก หุ้มด้วยผ้าสีเดียวกับพื้นเตียงเพิ่มความสวยงาม
  4. ติดราวกันตกเพิ่มได้
  5. รีโมทแบบมีไร้สาย
  6. รุ่น AP 915  มี ขนาด 3 ฟุต , 3.5 ฟุต
  7. ราคาเช่า เริ่มต้น 75 บาท / วัน
  **พิเศษ รุ่นนี้สามารถยกตัวเตียงให้สูงขึ้นได้ เพื่อช่วยให้การดูแลคนป่วยสะดวกมากยิ่งขึ้น ไม่ต้องก้มให้ปวดหลัง  
  75 ฿ BUY
  Compare

ที่นอนแบบไหน เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณ 

  ที่นอน App  

รองรับทุกไลฟ์สไตล์ที่สุดแห่งความคุ้มค่า

Featured Products

 • QuickviewCompare

  กรอบเตียง รุ่น TOTTI 6 ฟุต

  • เตียงหนังหนานุ่มดึงดูดสายตาด้วยขาไม้กลึงกลม
  • ใต้เตียงโปร่งโล่ง หัวเตียงอ่อนช้อยสวยงาม รับกับท้ายเตียงให้บรรยากาศของห้องหรูหรา
  • หนัง PU ราคา 45,000 บาท
  • หนังแท้ ราคา 84,000 บาท
  ** ไม่รวมเตียงนอนปรับระดับและฟูก
  45,000 ฿ BUY
  Compare
 • QuickviewCompare

  กรอบเตียง รุ่น Ninna 6 ฟุต

  • หัวเตียงรูปทรงโค้ง หนังดึงกระดุมด้วยความพิถีพิถันคลาสิกที่ตัดกับขาเตียง stainless ทรงเหลี่ยมดูทันสมัย
  • ผสมผสาน กันอย่างลงตัว เพิ่มความอบอุ่นอย่างมีสไตล์
  • หนัง PU ราคา 45,000 บาท
  • หนังแท้ ราคา 84,000 บาท
  ** ไม่รวมเตียงนอนปรับระดับและฟูก
  45,000 ฿ BUY
  Compare
 • QuickviewCompare

  เตียงนอนปรับระดับ AP-203

  เตียงนอนปรับประดับเพื่อไม่ให้เตียงนอนเป็นแค่เรื่องของการนอนหลับอีกต่อไป คุณสามารถเปลี่ยนเตียงนอนให้เป็นทุกระดับของความบันเทิงและความผ่อนคลายในชีวิตคุณได้ ด้วยเตียงปรับระดับที่สามารถปรับระดับได้ตามใจคุณ คุณสามารถยกหลังและขาขึ้นเพื่อที่จะอ่านหนังสือ ดูหนัง ทานอาหาร หรือพักผ่อนในท่าที่สบายที่สุดได้ และยังช่วยให้คุณนอนหลับได้สนิทยิ่งขึ้นด้วยเตียงปรับระดับสุดยอดแห่งเทคโนโลยีนี้รับรองได้ว่าการนอนหลับได้อย่างสนิทสบายตลอดทั้งคืนไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
  62,685 ฿ BUY
  Compare
 • QuickviewCompare

  เตียงนอนปรับระดับ AP 204

  เตียงนอนปรับประดับเพื่อไม่ให้เตียงนอนเป็นแค่เรื่องของการนอนหลับอีกต่อไป คุณสามารถเปลี่ยนเตียงนอนให้เป็นทุกระดับของความบันเทิงและความผ่อนคลายในชีวิตคุณได้ ด้วยเตียงปรับระดับที่สามารถปรับระดับได้ตามใจคุณ คุณสามารถยกหลังและขาขึ้นเพื่อที่จะอ่านหนังสือ ดูหนัง ทานอาหาร หรือพักผ่อนในท่าที่สบายที่สุดได้ และยังช่วยให้คุณนอนหลับได้สนิทยิ่งขึ้นด้วยเตียงปรับระดับสุดยอดแห่งเทคโนโลยีนี้รับรองได้ว่าการนอนหลับได้อย่างสนิทสบายตลอดทั้งคืนไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
  62,685 ฿ BUY
  Compare

บทความ / Blog