SPAX ได้รับใบรับรองทางเทคนิค ETA-12_0114 แล้ว

สกรูและสลักของ SPAX ขนาดตั้งแต่ 2.5*12 มม. ไปจนถึง 16*30 มม. ได้รับการจัดหมวดหมู่ให้อยู่ในกลุ่ม User-Friendly แล้วหลังจากได้ใบรับรองทางเทคนิคจาก ETA-12/0114 ของยูโรเปียน

โดย ETA-12/0114 ได้กำหนดข้อบ่งใช้ของ SPAX ให้เป็นสกรูเกลียวปล่อยสำหรับใช้ในงานโครงไม้ ที่มีความสอดคล้องกับ EN 1995-11: การดีไซน์เพื่อโครงไม้ หรือที่เรียกกันว่า Eurocode5 (EC5) และยังรวมไปถึงข้อกำหนดการใช้งานของ National Appendices อีกด้วย ทำให้ SPAX สามารถใช้งานในงานดีไซน์และคอนเซปท์ได้ทั่วยุโรป

สิ่งที่ยังคงเดิมใน ETA

 • การควบคุมดูแลการเว้นระยะห่างขั้นต่ำ
 • ความดันแรงอัดจากคานที่สามารถรองรับได้
 • สามารถ Pre-drilled ไม้เนื้ออ่อนได้
 • ขนาดของเสาหรือคานที่เชื่อมกันได้ด้วยวิธีทางเครื่องจักร
 • การใช้ฉนวนกันความร้อนบน Counter-plates คานบ้านยังคงสามารถทำได้เมื่อใช้ SPAX ที่สามารถคงประสิทธิภาพได้แม้เจอแรงกดดันสูงหรืออยู่ในสภาพเอียงขนานก็ตาม

 

สิ่งใหม่ใน ETA

 • ไม้แปรรูปแบบ Cross-Laminated (CLT) : ข้อกำหนดขนาดและระยะห่างขั้นต่ำ
 • การตัดที่มีผลต่อขนาด : แนวโน้มของการให้ผลลัพธ์ที่สูงกว่า > ทำให้รองรับน้ำหนักได้มากขึ้น
 • การถอนออกโดยอ้างอิงจากขนาด : ลดการพึ่งมุมเอียงให้น้อยลง > ทำให้รองรับน้ำหนักได้มากขึ้น, การถอนออกทำให้พารามิเตอร์ fax,k เพิ่มมากขึ้น > ทำให้รองรับน้ำหนักได้มากขึ้น, การดึงผ่านทำให้พารามิเตอร์ fhead,k สูงขึ้น > ทำให้รองรับน้ำหนักได้มากขึ้น
 • ฉนวนกันความร้อนบนคาน : วัสดุฉนวนหนาได้ถึง 400 มม. , สามารถแก้ปัญหาฉนวนถูกบีบอัดด้วยการใช้สกรู Fully Threaded ได้

สิ่งที่มีแค่ SPAX เท่านั้นที่มี ในETA

 • แรงยืดหยุ่นตั้งฉากกันในระดับโมเลกุล ทำให้การเชื่อมใดๆมีแรงยึดในแนวตั้งฉาก  ไม่ว่าจะเป็นคานหยักหรือการเจาะรูในคานก็ตาม
 • การเสริมกำลังรับแรงเฉือนของชิ้นไม้ต่างๆ

ในขณะนี้การใช้ SPAX ในไม้เนื้อแข็งเช่น ไม้แอช, ไม้โอ๊ค หรือไม้บีช ยังไม่ได้รับการรับรองจาก ETA ฟวึ่งจะมีการอัพเดทในอนาคต หากต้องการข้อมูลโปรดติดต่อศูนย์รับรองทางเทคนิคของเยอร์มันจนกว่าการรับรองของ ETA จะพร้อมใช้งาน