Category: สาระน่ารู้

การรับประทานอาหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญมากต่อสุขภาพ กินอย่างไรได้อย่างนั้น ทุกคนรู้ดี แต่จะมีสักกี่คนที่ทำตามเคล็ดลับการกินที่ดี หลายคนละเลยเรื่องการกิน กินยังไงก็ได้ เพราะคิดว่าคงไม่เกิดผลต่อตัวเอง แต่จะดีมากกว่าไหม ถ้าเราเริ่มต้นดูแลตัวเองจากการกินตั้งแต่วันนี้ เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ ดังนั้นเรามาดูว่า ควร กินอย่างไรให้สุขภาพดี

Women's waist with a tape measure Free Photo

บุคคลใดจะมีรูปร่างอ้วน ผอม แข็งแรงหรือขี้โรค ส่วนใหญ่ มีผลสืบเนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคของบุคคลนั้นๆ ซึ่งร่างกายของคนเราทุกคนประกอบด้วยสารอาหาร 6 ชนิด คือ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือแร่และน้ำ สารอาหารต่างๆ ดังกล่าว ได้จากอาหารที่รับประทานเข้าไปทุกวัน คนที่เลือกรับประทานอาหาร เฉพาะบางอย่างหรือรับประทานอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งซ้ำซากเป็น ประจำ ก็อาจขาดสารอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งและเป็นโรคขาดสารอาหารได้

สำหรับคนที่รับประทานอาหารมากๆเกินความต้องการของร่างกาย โดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันมากเกินไป อีกทั้งไม่มีการออกกำลังกายเลย คนที่มีพฤติกรรมเช่นนี้จะมีโอกาสอ้วนได้ง่าย ส่วนคนที่รับประทานอาหารน้อยเกินไปก็อาจไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย รวมทั้งการใช้พลังงานหรือออกกำลังกายมากเกินไปก็จะทำให้ผอมได้

 

ถ้าหากต้องการมีสุขภาพที่ดี ร่างกายมีสัดส่วนที่เหมาะสมไม่เป็นโรคขาดสารอาหาร ควรปรับพฤติกรรมการบริโภคด้วยการรับประทานอาหารให้มีความหลากหลายครบทั้ง 5 หมู่ ไม่ควรรับประทานอาหารซํ้าซากทุกวัน เนื่องจากไม่มีอาหารใดตามธรรมชาติที่จะมีสารอาหารครบทั้ง 6 ชนิด ตามที่ร่างกายต้องการ
สิ่งสำคัญควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสจัด เช่น เค็มจัด หวานจัด เปรี้ยวจัด เผ็ดจัด รวมทั้งหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันมากเกินไป อยากเลือกเป็นอย่างไรเป็นสิทธิของคุณที่จะเลือกได้ เพราะว่า “กินอย่างไร จะเป็นอย่างนั้น”

ในปัจจุบันนี้มีผู้ที่เป็นโรคไม่ติดต่อจำนวนมากที่มีสาเหตุเนื่องมาจากการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ เป็นเพราะความไม่รู้หรือว่าเป็นพฤติกรรมที่แก้ไม่ได้ก็ตาม หากท่านให้ความสนใจสักนิดจะพบว่าโรคขาดสารอาหารบางอย่างหรือมีสารอาหารบางอย่างในร่างกายมากเกินไปนั้น น่าสะพึงกลัวขนาดไหน เช่น โรคขาดวิตามิน เอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเล็ก หากไม่ได้สนใจ เด็กอาจตาบอดได้ ซึ่งหากเป็นถึงขั้นนี้ก็ไม่สามารถจะแก้ไขให้กลับคืนเป็นปกติได้ หรือคนที่รับประทานนํ้าตาลมากๆ เป็นประจำก็มีโอกาสเป็นโรคเบาหวานได้ซึ่งเมื่อเป็นมากๆ อาจทำลายระบบอื่นอีกด้วย

Woman's hands with caesar salad on table in restaurant Free Photo

รู้หรือไม่? การกินดีสามารถป้องกันโรคได้ การรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ รับประทานอาหาร ให้มีความหลากหลาย เพื่อให้ร่างกายได้สารอาหารทุกชนิด (โปรตีน คาร์โบไฮเดรด ไขมัน เกลือแร่ วิตามิน และนํ้า) ครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการ
ดังนั้นสารอาหารทุกตัวจะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไปเช่น วิตามิน เอ ทำหน้าที่เกี่ยวกับระบบการมองเห็น หากเด็กเล็กได้รับเพียงพอทุกวัน ตาก็จะไม่บอด หรือวิตามินบี-หนึ่ง จะช่วยป้องกันโรคเหน็บชา วิตามินบี-สอง ป้องกันโรคปากนกกระจอก ธาตุเหล็กป้องกันการเกิดโรคโลหิตจาง เป็นต้น
จากตัวอย่างที่กล่าวมาแล้ว พอจะเห็นได้ว่าการกินดี หมายถึงการรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการเป็นประจำทุกวัน จะช่วยป้องกันการเกิดโรคร้ายอันเนื่องมาจากการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง

ทุกคนก็ต้องการมีสุขภาพที่ดี ดังนั้นเรามาเริ่มต้นจากการกินที่ดีกันนะคะ เมื่อเลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพแล้ว การพักผ่อนเราก็ต้องใส่ใจนะคะ เลือกเตียงปรับระดับช่วยให้การพักผ่อนดียิ่งขึ้น เลือก APP เตียงปรับระดับที่ออกแบบมาให้ปรับได้ได้ตามสรีระ

ทดลองสินค้า หรือแวะชมได้ที่ :โชว์รูม บ.เอพีพี บอร์ด ใกล้ BTS สุรศักดิ์

เรามาดูว่าผู้ที่มีสุขภาพดีเป็นอย่างไร ผู้ที่มีสุขภาพดี คือ คนที่มีความสุข มีความหวัง และมีพลังกาย พลังใจ สุขภาพจะเป็นเสมือนหนึ่งวิถีทางอันจะนำบุคคลไปสู่ความสุข และความสำเร็จต่างๆ นานาในชีวิต สุขภาพจิตคือ สภาพจิตที่เป็นสุข มีอารมณ์มั่นคง มีสัมพันธภาพอันดีงามกับบุคคลอื่น และสามารถที่จะปรับตัวให้เหมาะสม กับสภาพแวดล้อม

ความสำคัญของสุขภาพจิต

ผู้มีสุขภาพจิตดี จะสามารถจัดระเบียบชีวิตของตนได้เหมาะสม กับตัวเอง และสังคมทั่วไป ทำให้เกิดความพอใจในชีวิต สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ เป็นคนที่รู้จักยอมรับความจริงของชีวิต รู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ ปรับตัวให้เข้ากับสังคม และสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี จึงมีโอกาสประสบความสำเร็จ ในชีวิตได้เป็นอย่างมาก เรามาดูว่าแท้จริงแล้วคนที่มีสุขภาพดีเขามีข้อไหนบ้าง

 1. สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม และสิ่งแวดล้อม
 2. มีความกระตือรือร้น ไม่เหนื่อยหน่าย หรือท้อแท้ใจ หรือหมดหวังในชีวิต
 3. มีอารมณ์มั่นคง และสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี
 4. ไม่มีอารมณ์เครียดจนเกินไป มีอารมณ์ขัน
 5. มีความรู้สึก และมองโลกในแง่ดีเสมอ
 6. มีความตั้งใจในการทำงาน
 7. รู้ตนเอง และเข้าใจบุคคลอื่นได้ดี
 8. มีความเชื่อตนเองอย่างมีเหตุผลล
 9. สามารถแสดงออกอย่างมีเหตุผล
 10. มีความสามารถตัดสินใจได้รวดเร็ว และถูกต้อง ไม่ผิดพลาด
 11. มีความปรารถนา และยินดี เมื่อบุคคลอื่นมีความสุข ความสำเร็จ และมีความปรารถนาดี ในการป้องกันผู้อื่น ให้มีความปลอดภัยจากอันตราย หรือโรคภัยไข้เจ็บ

ที่สำคัญ! อาหารเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ เนื่องจากอาหารทำให้ร่างกายเจริญเติบโต ให้พลังงาน และความอบอุ่นต่อร่างกาย และอาหารช่วยควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายให้เป็นปกติ คนเราจึงรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และปริมาณเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย เพราะการรับประทานอาหารถูกสัดส่วน จะทำให้ร่างกายแข็งแรง และเจริญเติบโตสมวัย

Healthy lunch to go served in box with vegetables Free Photo

ประโยชน์ของอาหารต่อสุขภาพ

 • ทำให้ร่างกายเจริญเติบโต
 • ทำให้หญิงมีครรภ์และทารกในครรภ์แข็งแรง
 • ทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานโรค
 • ทำให้มีอายุยืนยาวขึ้น

เตียงปรับระดับ APP ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี เตียงปรับระดับที่ออกแบบมาให้ปรับได้ตามสรีระ ทดลองสินค้า หรือแวะชมได้ที่ :โชว์รูม บ.เอพีพี บอร์ด ใกล้ BTS สุรศักดิ์

ประโยชน์จากการออกกำลังกาย  ที่หลายคนคาดหวังไว้ คือ ร่างกายแข็งแรง ,  สร้างกล้ามเนื้อ และลดน้ำหนัก แต่จากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ค้นพบว่าการออกกำลังกายมีประโยชน์แฝงอยู่อีกหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

ประโยชน์การออกกำลังกาย

Stressed male massaging nose bridge suffering from headache Free Photo

ลดความเครียด

ไม่ว่าคุณจะเครียดกับเรื่องงาน ทางบ้าน หรืออกหักรักคุดก็ตาม หนทางที่ดีที่สุดในการกำจัดความเครียดให้หมดไปคือออกกำลังกาย ออกไปวิ่งหรือปั่นจักรยานหากมีสถานที่เอื้ออำนวย หรือไม่ก็เข้ายิม แค่นี้คุณก็สามารถหายจากอาการเครียดได้
เนื่องจากการออกกำลังกายจะช่วยเพิ่มความเข้มข้นของสารเคมีนอร์เอพิเนฟริน (norepinephrine) ในร่างกาย ซึ่งจะทำให้ความหดหู่ของจิตใจลดลง เมื่อไรที่คุณรู้สึกเครียด ควรออกกำลังกายให้เสียเหงื่อแล้วความเครียดที่มีจะน้อยลงได้

Young happy woman with backpack raising hand enjoy with nature. Free Photo

เพิ่มความสุข

แม้ว่าการออกกำลังกายจะทำให้เหนื่อย แต่มันก็คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้กลับมา เมื่อคุณออกกำลังกายได้ในระดับที่เหมาะสม ร่างกายจะหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งจะทำให้รู้สึกมีความสุขและสบายใจ จากการศึกษาพบว่าในผู้ป่วยบางราย พบว่าการออกกำลังกายให้ผลดีในการรักษาโรคซึมเศร้าได้ดีเทียบเท่าการกินยาเลยทีเดียว โดยที่ไม่มีผลค้างเคียงใด ๆ ต่อร่างกาย ดีขนาดนี้ ไม่ออกกำลังกายก็พลาดแล้ว

Young woman biting her tongue showing ok gesture with two hands winking Free Photo

เพิ่มความมั่นใจให้ตนเอง

หากคุณออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้สภาพจิตใจเกิดความเชื่อมั่นมากขึ้น คุณจะรู้สึกถึงความรักที่มีต่อตนเอง เกิดความภูมิใจ ไม่ว่าคุณนั้นจะมีน้ำหนักตัวเท่าไร เพศอะไร ก็ตาม แต่ความมั่นใจจะเพิ่มขึ้นหลังจากออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำอย่างแน่นอน

People with icons in the theme of security Free Photo

ป้องกันโรค

ตัวอย่างของโรคที่สามารถป้องกันได้จากการออกกำลังกาย ถึงแม้ว่าจะช่วยรักษาไม่ได้ ก็สามรถลดความเสี่ยงที่เกิดโรคได้ เช่น อัลไซเมอร์ ซึ่งทำให้ผู้ป่วยสูญเสียความจำ จากการเสื่อมสลายของเซลล์ในสมอง
นอกจากนั้นก็ยังมีโรคอื่น ๆ อีกมากมายที่ลดความเสี่ยงในการเกิดขึ้นได้จากการออกกำลังกาย เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ

 

เห็นไหมละคะประโยชน์จากการออกกำลังกายมีมากมายหลายอย่างเลย เมื่อการออกกำลังกายมีประโยชน์เช่นนี้แล้ว คุณก็ไม่ควรที่จะรีรออะไร เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยจะดีที่สุด

เพิ่มการนอนหลับสบาย ไร้ปัญหาสุขภาพ ควรเลือกเตียง APP เตียงปรับระดับที่ออกแบบมาให้ปรับได้ได้ตามสรีระ
ทดลองสินค้า หรือแวะชมได้ที่ :โชว์รูม บ.เอพีพี บอร์ด ใกล้ BTS สุรศักดิ์

“ห้องนอน” คือห้องที่สำคัญมากห้องหนึ่งภายในบ้าน เรียกได้ว่าเป็นห้องที่ทุกบ้านต้องมีอย่างแน่นอน และถ้าพูดถึงห้องนอนห้องที่ดีก็ต้องส่งเสริมให้สุขภาพใจ และสุขภาพกายของเราดีตามไปด้วย ถ้าห้องนอนที่ผิดหลักสุขลักษณะอาจจะส่งผลให้ผู้อาศัยเจ็บป่วยได้ง่าย ดังนั้นเราต้องใส่ใจการจัดห้องนอนให้ดีค่ะ เราจึงได้รวบรวมการ การจัดห้องนอน ให้ถูกหลักเพื่อสุขภาพที่ดีมาฝากให้ทุกคนได้อ่านกันค่ะ

เคล็ดลับจัดห้องนอน ให้ถูกหลักเพื่อสุขภาพที่ดี

ห้องนอนที่ดีต้องอยู่ในจุดที่เงียบสงบ ห่างไกลจากเสียงรบกวน เป็นห้องนอนที่สามารถรับแสงอาทิตย์ในยามเช้าได้ดี
เครื่องนอนก็ควรหุ้มด้วยวัสดุจากธรรมชาติ เช่น ผ้าฝ้าย ควรหลีกเลี่ยงเครื่องนอนที่ทำจากโพลียูรีเทนโฟม เพราะจะมีส่วนผสมของฟอร์มัลดีไฮด์ที่อาจก่อให้เกิดความระคายเคือง และทำให้เกิดการแพ้ได้
ผ้าม่านในห้องนอนเราควรเป็นชนิดที่มีรูปแบบเรียบง่าย ควรหลีกเลี่ยงผ้าม่านแบบกรุยเชิงเพราะจะทำให้ฝุ่นเข้าไปเกาะได้ง่ายมาก
ผนังห้องนอนควรหลีกเลี่ยงการทาสีน้ำมัน ให้ใช้วอลเปเปอร์แทนจะดีกว่า แต่ถ้าอยากทาสีให้เลือกใช้สีน้ำดีกว่าค่ะ

เทคนิคการจัดห้องสำหรับคนเป็นโรคภูมิแพ้

หากเป็นไปได้ ควรเลือกใช้แต่เครื่องนอนที่ทำจากเนื้อผ้าธรรมชาติ และควรซักทำความสะอาดก่อนใช้ครั้งแรก
แก้ปัญหาเรื่องฝุ่นและปลวก ด้วยการเลือกใช้เตียงคุณภาพที่ออกแบบโครงสร้างมาดี เพราะสามารถดูแลทำความสะอาดใต้เตียงให้ปลอดฝุ่นได้บ่อยครั้ง ช่วยลดปัญหาความชื้นในห้องนอน
ควรเลือกใช้ผ้าม่านที่ทำจากผ้าไหม หรือผ้าฝ้ายที่ถอดซักได้่ แก้เรื่องฝุ่น และสิ่งสกปรกต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

หากคุณเป็นคนที่เป็นภูมิแพ้ แต่อยากจัดห้องนอนใหม่ ลองนำไอเดียที่เรานำมาฝากไปปรับใช้ได้นะคะ หรือถ้าหากคุณอยากให้การนอนหลับพักผ่อนมีความสบายยิ่งขึ้น ขอแนะนำให้คุณลองเลือกใช้ เตียงนอนปรับระดับ APP จะช่วยส่งเสริมให้สุขภาพของคุณดีขึ้น
เตียงปรับระดับที่ออกแบบมาให้ปรับได้ได้ตามสรีระ
ทดลองสินค้า หรือแวะชมได้ที่ :โชว์รูม บ.เอพีพี บอร์ด ใกล้ BTS สุรศักดิ์

ปกติแล้วคนเราควรนอนพักผ่อนประมาณ 6-8 ชั่วโมงต่อวัน เด็กเล็กที่อายุระหว่าง 1-2 ปี ควรนอนอย่างน้อย 11 ชั่วโมงต่อวัน เด็กอายุระหว่าง 3-5 ปี ควรได้นอนหลับ 10 ชั่วโมง เด็กอายุระหว่าง 6-12 ปี ควรนอนหลับ 9 ชั่วโมง วัยรุ่นอายุ 13-18 ปี ควรมีเวลาการนอนหลับที่ 8 ชั่วโมง และวัยรุ่นที่อายุระหว่าง 18 ปีขึ้นไป ควรมีเวลานอนอย่างน้อย 7 ชั่วโมงขึ้นไป ซึ่งสามารถบวกลบเวลาการนอนได้ 1 ชั่วโมง แต่ถ้าหากคุณมีอาการนอนไม่หลับ หรือนอนหลับไม่สนิทตลอดคืน หลับๆ ตื่นๆ จนทำให้เช้าวันต่อมาไม่สดใสก็อาจเข้าข่ายภาวะ Insomnia นอนไม่หลับ หรือหลับแบบไม่มีคุณภาพ ที่มักจะได้ยินคนวัยเก๋าอย่างคุณปู่คุณย่าบ่นให้ฟังอยู่บ่อยๆ

สำหรับสาเหตุของการนอนไม่หลับของแต่ละบุคคล จะเป็นอะไรบ้างเราต้องมาดู

 • เคยมีปัญหาการนอนไม่หลับมาก่อน
 • มีประวัติคนในครอบครัวมีปัญหาการนอนไม่หลับ
 • เป็นคนหลับตื้น จึงถูกกระตุ้นให้ตื่นได้ง่าย
 • อายุ ซึ่งอายุที่มากขึ้นจะส่งผลให้นอนไม่หลับได้มากขึ้น
 • เพศหญิง โดยเฉพาะช่วงใกล้หมดประจำเดือนหรือ Menopause
 • มีโรคประจำตัว เช่น หัวใจล้มเหลว ปอดเรื้อรัง
 • มีแนวโน้มที่จะนอนไม่หลับเมื่อมีความเครียดอยู่เสมอๆ
 • ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวจะนอนไม่หลับง่ายกว่า

ควรทำอย่างไรถึงจะสร้างสุขลักษณะการนอนที่ดี (Sleep Hygiene)

 • พยายามนอนและตื่นเป็นเวลา และไม่ฝืนการนอนถ้าหากไม่รู้สึกง่วง
 • นอนเท่าที่ร่างกายต้องการ แต่ไม่นานเกินไป ตื่นแล้วให้รีบลุกจากเตียง
 • ออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อย 20 วันละนาที แต่ควรออกกำลังกายก่อนถึงเวลานอน 4-5 ชั่วโมง
 • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเย็นถึงค่ำ
 • หลีกเลี่ยงการดื่มคาเฟอีนหลังเที่ยง และแอลกอฮอล์ตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงค่ำ
 • ขึ้นนอนบนเตียงเมื่อง่วง ไม่ฝืนการนอนถ้าไม่ง่วง
 • ลดการดูจอภาพในเวลาก่อนนอน เช่น จอคอมพิวเตอร์ จอโทรศัพท์ จอโทรทัศน์
 • ไม่อนุญาตให้มีการงีบในช่วงกลางวัน (โดยเฉพาะช่วงบ่ายถึงเย็น)
 • พยายามขจัดความเครียดและความกังวลให้หมดไปก่อนจะเข้านอน
 • หลีกเลี่ยงการงีบในช่วงกลางวันที่นานกว่า 20-30 นาที

ผลเสียของการนอนไม่พอแบบสะสมเรื้อรัง

 • คุณภาพชีวิตต่ำลง เช่น ทำกิจกรรมที่ชอบน้อยลงเนื่องจากรู้สึกไม่มีแรง รวมถึงการเรียนหนังสือไม่รู้เรื่อง หลับในห้องเรียนหรือที่ทำงาน อาจ ส่งผลให้สอบตกหรือการเรียนแย่ลง หรือถูกเจ้านายตำหนิ อาจส่งผลให้ไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ถูกตัดเงินเดือนหรือให้ออกจากงาน
 • เกิดอุบัติเหตุทางถนน อาจเกิดความผิดพลาดในที่ทำงาน เช่น หลับขณะประชุม ทำเอกสารผิดพลาด อารมณ์เสียง่าย เป็นต้น รวมถึงความรู้สึกอิดโรย อ่อนล้า สับสน เครียด วิตกกังวล ยิ่งหากมีภาวะเครียดเป็นพื้นฐานด้วยอยู่แล้ว เมื่อสะสมมากๆ เข้าอาจทำให้เข้าสู่อาการซึมเศร้าได้
 • โรคหลอดเลือดหัวใจ ผู้ที่นอนน้อยกว่า 6 ชั่วโมง มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้น 23% เมื่อได้เทียบกับผู้ที่นอน 7 ชั่วโมงต่อวัน เนื่องจากผู้ที่นอนน้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อคืนจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อการอ้วนลงพุง มีน้ำตาลในเลือดสูง มีความดันเลือดสูง
 • ภูมิต้านทานโรคต่ำลง อาจทำให้ติดเชื้อง่ายขึ้น เช่น ทำให้ภูมิต้านทานหลังการฉีดวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น เป็นหวัดง่ายขึ้น เป็นต้น หรือบางคนมักจะเป็นแผลในปากในช่วงที่นอนไม่พอ
 • เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน เสี่ยงต่อการมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นและเป็นโรคอ้วน
 • อาจทำให้ไตทำงานลดลง อาจมีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุเพิ่มขึ้น (Increase all-cause mortality) และแก่เร็ว ดังนั้นผู้ที่เป็นโรคไตจึงควรหาวิธีพักผ่อนให้พอเพียง
 • ทำให้แก่เร็วก่อนวัยอันควร

เมื่อคิดว่าตัวเองมีภาวะนอนไม่หลับควรพิจารณาก่อนว่ามีปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้อง และค่อยๆ เริ่มปรับพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมการนอนไปพร้อมๆ แก้ไขโรคหรือปัญหาที่เป็นสาเหตุของการนอนไม่หลับ หากทีอาการยังไม่ดีขึ้นแพทย์จะเลือกใช้ยาเป็นวิธีสุดท้าย เลือกใช้ยาเหมาะสม หลีกเลี่ยงการใช้ยาทุกวัน และหลีกเลี่ยงการใช้ยาระยะยาว

จุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจให้สดชื่นแข็งแรงคือการเริ่มที่ตัวเองนะคะ เลือกเตียงปรับระดับสำหรับการพักผ่อน เลือก APP นะคะ
เตียงปรับระดับที่ออกแบบมาให้ปรับได้ได้ตามสรีระ
ทดลองสินค้า หรือแวะชมได้ที่ :โชว์รูม บ.เอพีพี บอร์ด ใกล้ BTS สุรศักดิ์

“ฝันร้าย” โดยทั่วไปแล้ว เด็กอายุก่อน 10 ปีมักจะเริ่มฝันร้าย โดยเด็กผู้หญิงมีแนวโน้มฝันร้ายมากกว่าเด็กผู้ชาย อย่างไรก็ตาม การฝันร้ายไม่นับว่าเป็นอันตรายในกรณีที่ไม่ได้ส่งผลต่อการนอนหลับหรือพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจ ส่วนฝันร้ายในผู้ใหญ่อาจเกิดฝันร้ายได้ในกรณีที่เกิดความเครียด วิตกกังวล หรือหวาดกลัวสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอย่างมาก รวมทั้งอาจเป็นหนึ่งในอาการของปัญหาสุขภาพจิตต่าง ๆ ฝันร้ายอาจกลายเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพได้

ลักษณะฝันร้ายที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นอาการป่วยนั้นมีลักษณะ ดังนี้

 • รู้สึกตื่นตัวและมักตื่นขึ้นมาอยู่เสมอ
 • จะจดจำรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ในฝันได้อย่างชัดเจน มักฝันถึงซ้ำๆ รวมทั้งมักฝันถึง  เหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมาก โดยในฝันนั้นมักเกี่ยวกับการเอาตัวรอด และความปลอดภัย หรือความมั่นคงของชีวิต
 • มักรู้สึกไม่มีความสุขในการใช้ชีวิต ทำกิจกรรม หรือสังสรรค์เข้าสังคม
 • ฝันร้ายบ่อยทั้งที่ไม่ได้ใช้ยารักษาโรคหรือสารเสพติดที่ก่อให้เกิดอาการดังกล่าวได้

แล้วฝันร้ายเกิดขึ้นได้อย่างไร?

ฝันร้ายมักจะเกิดขึ้นในช่วงหลับฝัน (Rapid Eye Movement: REM) ช่วงหลับฝันจะเริ่มขึ้นเมื่อเกิดการส่งสัญญาณจากส่วนก้านสมองไปยัง    สมองส่วนธาลามัส เพื่อถ่ายทอดสัญญาณดังกล่าวไปยังชั้นสมองส่วนนอก ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ กระบวนการคิด และการจัดการข้อมูล

ขณะที่เซลล์สมองส่งสัญญาณนั้น ร่างกายของเราจะหยุดการทำงานของเซลล์ประสาทตรงไขสันหลัง ส่งผลให้กล้ามเนื้อแขนขาขยับไม่ได้ชั่วขณะ หากบางสิ่งเข้ามากระทบกระบวนการนี้ ร่างกายจะเกิดปฏิกิริยาตอบโต้ออกมานอกฝัน เช่น ผู้ที่ฝันว่าเล่นกีฬาอยู่อาจวิ่งไปที่เก้าอี้หรืออาจตีคนที่นอนอยู่ข้าง ๆ หากในฝันกำลังแข่งขันกับคู่ต่อสู้ แต่อาการตอบโต้มักเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก

ฝันร้ายส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร?

ฝันร้ายเป็นภาวะที่เกิดขึ้นตอนนอนหลับ ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตได้หลายประการ ผู้ที่ฝันร้ายเรื้อรังอาจทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพอื่น ๆ

วิธีป้องกันภาวะฝันร้าย

จัดสภาพแวดล้อมที่ดี เราควรจัดห้องนอนให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการพักผ่อน
ออกกำลังกาย ผู้ที่ฝันร้ายจากอาการวิตกกังวลหรือความเครียดควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ช่วยบรรเทาภาวะฝันร้าย

สร้างสุขลักษณะการนอน การสร้างสุขลักษณะที่ดีในการนอนหลับจะช่วยให้ไม่หลับฝันร้าย เราควรเริ่มเข้านอนและตื่นนอนให้เป็นเวลาอย่างสม่ำเสมอ และไม่ควรงีบหลับระหว่างวันในกรณีที่ไม่ได้ป่วยหรือพักผ่อนไม่เพียงพอ ทั้งนี้ ไม่ควรรับประทานอาหารหรือออกกำลังกายตอนช่วงใกล้เข้านอน

เลี่ยงสารกระตุ้น ควรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มที่ผสมคาเฟอีนในปริมาณจำกัด เนื่องจากสารกระตุ้นทั้งสองอย่างอาจตกค้างอยู่ในร่างกายนานกว่า 12 ชั่วโมง ส่งผลให้รบกวนการนอนได้

วิธีจัดการภาวะฝันร้าย

เข้ารับการรักษาปัญหาสุขภาพ โรคเกี่ยวกับการนอนหลับบางโรคส่งผลให้เกิดฝันร้ายได้ เช่น ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ หรือกลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข ผู้ป่วยโรคนี้ควรเข้ารับการรักษาอาการป่วยให้หาย เพื่อแก้ไขปัญหาฝันร้ายอันเป็นผลมาจากโรคเหล่านี้

บำบัดด้วยจินตนาการ วิธีบำบัดด้วยจินตนาการ (Imagery Rehearsal Treatment) คือวิธีบำบัดความคิดและพฤติกรรมสำหรับผู้ที่ฝันร้ายซ้ำ ๆ หรือฝันร้ายจากการภาวะเครียดหลังเกิดเหตุสะเทือนขวัญ โดยช่วยให้ผู้ป่วยฝึกเปลี่ยนความคิดที่มีต่อภาพความฝันที่ปรากฏขึ้นมา

เพิ่มการนอนหลับสบาย ไร้ปัญหาสุขภาพ ควรเลือกเตียง APP เตียงปรับระดับที่ออกแบบมาให้ปรับได้ได้ตามสรีระ
ทดลองสินค้า หรือแวะชมได้ที่ :โชว์รูม บ.เอพีพี บอร์ด ใกล้ BTS สุรศักดิ์

อยากมีสุขภาพกายและใจที่ดีเราไม่จำเป็นต้องพึ่งวิตามินที่แพงหรือหายาก การดูแลฟื้นฟูร่างกายในสปาดังๆหรือการเล่นโยคะอย่างหนักหน่วง ในวันนี้เราอยากให้คุณได้มาทำความรู้จักกับ คำแนะนำง่ายๆ เพื่อสุขภาพที่ดีได้ ด้วย 9 คำแนะนำที่จะทำให้ชีวิตเราสงบสบายและมีความสุข

Hands planting a plant to grow Free Photo

1.ปลูกต้นไม้ในบ้าน

ข้อนี้มีการพิสูจน์แล้วว่า การปลูกต้นไม้ในบ้านจะช่วยคลายเครียดและทำให้คุณมีความสุขขึ้นได้ค่ะ ต้นไม้สามารถช่วยเรื่องการหายใจของเราเพราะต้นไม้ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ และปลดปล่อยออกซิเจนออกมา และพืชบางชนิดก็ยังสามารถทำความสะอาดสารเคมีในอากาศได้อีกด้วย

Blonde girl drinking glass of water Free Photo

2.ดื่มน้ำเยอะ ๆ

การดื่มน้ำให้เพียงพอจะช่วยให้เรามีสุขภาพดีขึ้น เติมพลังงาน และช่วยให้มีสมาธิดีขึ้น แต่ถ้าหากคุณไม่ค่อยชอบทานน้ำเปล่า คุณอาจจะฝานมะนาว แตงกวา หรือขิง แต่งกลิ่นได้ เพื่อให้สามารถดื่มน้ำได้เยอะขึ้นค่ะ

Smiling housekeeper cleaning the sofa with colorful duster Free Photo

3.การจัดห้องใหม่

การจัดบ้านมีผลต่ออารมณ์ และช่วยให้เราหลับนอนได้ดี เราอาจจัดบ้านโดยเริ่มต้นที่ห้องนอนของเราก่อน เปิดหน้าต่างให้ลมถ่ายเท และพยายามให้มีแสงจากธรรมชาติเข้ามาให้มากที่สุด และจัดของบนตู้และโต๊ะข้างเตียงให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

3d render of a bedroom Free Photo

4.เติมสีสันให้ห้อง

คุณอาจจะเลือกสีเขียว ซึ่งเป็นสีของธรรมชาติ จะช่วยให้คุณรู้สึกมีสมดุลและสบายตัว หรือสีโทนฟ้าจะช่วยให้รู้สึกสบายและช่วยให้คุณนอนหลับได้ดีขึ้นค่ะ แต่ควรเลี่ยงสีแดงซึ่งอาจทำให้เราหายใจเร็วขึ้น และเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ ทำให้ความดันโลหิตสูงอีกด้วย

Hands holding wild birds in a zoo Free Photo

5.ฟังเสียงนกร้อง

การฟังเสียงนกร้องสามารถทำให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีได้นานถึง 4 ชั่วโมง อาสาสมัครที่เข้าร่วมการทดลองบันทึกอารมณ์บนแอปพลิเคชันขณะไปที่ต่าง ๆ ในเมือง และผลที่ได้คือ การฟังเสียงนกร้อง สัมผัสกับต้นไม้ และมองท้องฟ้า มีผลต่อสุขภาพจิตแม้กระทั่งหลายชั่วโมงหลัง

White cat lies on woman's knees Free Photo

6.เล่นกับแมว

ค้นพบงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าแมวสามารถทำให้คุณรู้สึกสงบได้จริง งานวิจัยนาน 10 ปี ของนักวิจัยที่สถาบันสโตรค ที่มหาวิทยาลัยมิเนโซตา ซึ่งได้ศึกษาชาวอเมริกันกว่า 4,000 คน ได้พบว่าเจ้าของแมวมีแนวโน้มที่จะหัวใจวาย หรือเส้นโลหิตในสมองแตกน้อยกว่าคนที่ไม่ได้เลี้ยงแมว 30 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว

Laughing women with mugs Free Photo

7.หัวเราะให้มากขึ้น

คณรู้หรือไม่ การหัวเราะทำให้กล้ามเนื้อเราเกร็งตัว ยังช่วยให้เลือดหมุนเวียนดีขึ้น ที่สำคัญการหัวเราะยังช่วยลดความเครียดได้ทำให้หลั่งสารเอ็นดอร์ฟิน ทำให้เรามีความสุข

Breakfast with croissants and fruits Free Photo

8.ทำงานสไตล์สแกนดิเนเวีย

ลองตามแนวประเทศในแถบสแกนดิเนเวียบ้าง ซึ่งถูกจัดว่าเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก เพราะชาวสวีเดนมีธรรมเนียมที่เรียกกันว่า “ฟิกา” (fika) คือช่วงพักดื่มกาแฟ และช่วงพักกินเค้กกับเพื่อนร่วมงาน และต้องเอาขนมมาแบ่งกัน นี่คือธรรมเนียมที่ทำกันอย่างบังคับกัน อยากมีความสุขแบบนี้ลองทำกันดูค่ะ

Female sleeping in bed Free Photo

9.นอนมากขึ้น

การนอนน้อยมีผลเสียแน่นอน จะทำให้ร่างกายคุณมีภูมิคุ้มกันต่ำ และทำให้เครียด วิตกกังวล และซึมเศร้าได้ คุณควรจะพยายามหลับให้ดีขึ้น และจัดห้องให้สะอาดเรียบร้อย อย่ากินยามดึก จงหลีกเลี่ยงแสงจากโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ เพราะมันคือปัจจัยให้คุณนอนไม่หลับได้ เลี่ยงการดื่มกาแฟช่วงบ่ายจะดีมาก

สุขภาพดีได้ด้วย 9 เคล็ดลับ ง่ายๆแบบนี้ ลองทำตามดูนะคะ ต้องการพักผ่อนอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อสุขภาพดีอย่างยั่งยืน เลือกเตียงปรับระดับจาก APP เตียงปรับระดับที่ออกแบบมาให้ปรับได้ได้ตามสรีระ
ทดลองสินค้า หรือแวะชมได้ที่ :โชว์รูม บ.เอพีพี บอร์ด ใกล้ BTS สุรศักดิ์

.

ดูแลสุขภาพ ให้ครบทุกด้าน การดูแลสุขภาพให้ครบทั้ง 4 ด้าน นั้นไม่ใช่เรื่องยาก จะไม่เน้นเพียงแค่ด้านใดด้านหนึ่ง เราจะต้องคำนึงถึงความสมดุล และต้องให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพให้ครบทั้ง 4 ด้าน อย่างเท่าเทียมกัน รักษาสมดุลจะทำให้เรามีสุขภาพดีขึ้นได้ เป็นการนึกถึงถึงสุขภาพทั้งชีวิตอย่างยั่งยืน
ซึ่งสำหรับบางคนแล้วอาจไม่ต้องดูแลร่างกายมากนักแต่ก็ทำให้มีสุขภาพที่ดีได้ แต่สำหรับบางคนอาจจำเป็นต้องดูแลรักษาร่างกายของตัวเองดีเป็นพิเศษ หรือบางคนอาจทำได้ดีในบางด้าน แต่ต้องการปรับปรุงเพียงแค่ด้านที่ขาดไป เพื่อทำให้สุขภาพสมดุลขึ้น ดังนั้นเรามาดูว่าเราควรดูแลสุขภาพด้านไหนบ้าง เพื่อความสมดุล

 

การพักผ่อน คลายเครียด

Healthy young woman warming up outdoors workout before training session at the park. Free Photo

ปัจจุบันคนส่วนใหญ่จะสนใจแต่การกินอาหารและการออกกำลังกายเท่านั้น แต่เรื่องการพักผ่อน หลายคนไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องพัก หลายๆคนบอกเราควรทำตัวยุ่งในทุกวันไม่ใช่หรอ? แต่คุณรู้หรือไม่คะ การขาดการพักผ่อนจะเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพเลยละคะ
ในปัจจุบันวิถีชีวิตของคนเรา ใช้ชีวิตที่เร่งรีบ ตั้งแต่การตื่นนอน และถูกปลุกให้ลุกขึ้นมาด้วยความเครียด ทำตัวเร่งรีบเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการไปทำงาน

การใช้เวลาตัวคนเดียวก็เป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุด เราอาจจะทำได้หลายแบบ เช่น เข้าร้านกาแฟ อ่านแมกกาซีนเรื่อยๆ การนอนพักฟังเพลงสบายๆ

ดังนั้นการจัดการผ่อนคลายความเครียดนับเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก เราต้องให้ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก Parasympathetic ทำงานได้ดีมากขึ้น เพื่อเพิ่มการทำงานของอวัยวะให้ได้พลังงานและเก็บรักษาพลังงานไว้ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการย่อยอาหารและลดการทำงานของหัวใจ กระตุ้นการผลิตน้ำลายเอนไซม์ช่วยย่อยอาหารได้ดีมากขึ้น ช่วยลดความเครียดลงและนอนหลับได้ง่ายขึ้น

 

กินอาหารเพื่อสุขภาพ

Healthy people salad food woman Free Photo

ไม่มีอาหารที่ดีที่สุดที่เหมาะสมสำหรับทุกคน

ในโลกของเราจะมีสถานที่เรียกว่า Blue zone ซึ่งเป็นพื้นที่ที่คนมีอายุยืน จากการศึกษาพบว่าคนเหล่านี้ไม่ได้กิน Low-carb ไม่ได้กินมังสวิรัติ และไม่ได้กิน Gluten-free แต่คนเหล่านี้จะกินอาหารที่หลากหลาย เช่น กินเนื้อ กินผัก กินปลา กินแม้กระทั่งมันหวาน สิ่งที่พบได้อีกนั้นคือคนใน Blue zone ไม่ได้กินอาหารผ่านกระบวนการ ส่วนใหญ่ผู้คนเหล่านี้จะกินอาหารพื้นเมือง กินอาหารตามฤดูกาล

 

แม้จะไม่มีอาหารที่ดีที่สุดที่เหมาะสำหรับทุกคน แต่อาหารที่ไม่ควรกินอย่างยิ่ง “คืออาหารที่น้ำตาลเยอะ” น้ำตาลจะพบได้ในอาหารหลายอย่าง จึงทำให้เรากินน้ำตาลมากเกินโดยที่ไม่รู้ตัว การกินอาหารที่มีน้ำตาลมากเกินไป จะทำให้เราโหยหาความหวานมากขึ้น อีกทั้งมันยังทำให้เปลี่ยนด้านการรับรสของเราได้
หากคุณไม่ยอมลดน้ำตาลลง แน่นอนย่อมมีความเสี่ยงที่จะทำร้ายสุขภาพร่างกายของตัวเองได้ เช่น เป็นโรคเบาหวาน ซึ่งเบาหวานเป็นโรคที่คนเป็นกันมาก ในเมืองไทยเราอาจมีมากถึง 5 ล้านคน

 

แบคทีเรียเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเรา

 

ถ้าจะเปรียบได้ หากร่างกายเราเป็นโรงงาน แบคทีเรียก็เป็นคนงานที่จะช่วยเราในการสร้างสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายนั้นเอง และคนงานเหล่านั้นก็มีความสามารถพิเศษแตกต่างกันไป การที่จะมีสุขภาพที่ดี เราต้องจำเป็นรักษาสมดุลเอาไว้ ด้วยการให้อาหารแก่เขาที่เหมาะสม
อาหารที่เรากินเข้าไปในแต่ละวันส่งผลกระทบต่อแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในลำไส้และกระเพาะอาหาร ที่นับเป็นภูมิคุ้มกันของร่างกายชั้นแรกสุด

Portrait of a happy man eating fresh salad in the kitchen Free Photo
อาหารประเภทผักใบเขียว เป็นสิ่งที่ดีต่อร่างกาย เพราะแบคทีเรียในร่างกายของเรานั้นชอบอาหารประเภทผัก แบคทีเรียจะช่วยสร้างกรดไขมันสายสั้น Short-chain fatty acids (SCFAs) ออกไป อันคือสาเหตุทำให้เกิดโรคหัวใจ อัลไซเมอร์
ดังนั้นทุกครั้งที่กินผัก ก็ให้นึกถึงแบคทีเรียที่จะได้กินด้วย แม้จะไม่ชอบผัก แต่เราไม่ได้กินเพื่อตัวเองเท่านั้น แต่กินเพื่อแบคทีเรียในลำไส้และกระเพาะอาหารของเราค่ะ

 

ดูแลสุขภาพให้ครบทุกด้านแล้ว เราต้องมีการพักผ่อนอย่างเพียงพอด้วยนะคะ เลือกตัวช่วยในการพักผ่อนที่สมดุล เลือกเตียงปรับระดับจาก APP เตียงปรับระดับที่ออกแบบมาให้ปรับได้ได้ตามสรีระ
ทดลองสินค้า หรือแวะชมได้ที่ :โชว์รูม บ.เอพีพี บอร์ด ใกล้ BTS สุรศักดิ์

การดูแลสุขภาพเริ่มต้นง่ายๆด้วยการดูแลจากภายใน และหนึ่งในนั้นคือการเลือกกินอาหารที่จะช่วยผลิตคอลลาเจนทดแทนให้กับร่างกายของเรา

 

ในปัจจุบันโลกของเรามีมลภาวะเป็นพิษมากขึ้น  รวมไปถึงการใช้ชีวิตที่ขาดสมดุลจะส่งผลให้ผิวของเรานั้นสูญเสีย คอลลาเจน ตามธรรมชาติ  แต่เราสามารถลดปัจจัยการเสื่อมสลายของคอลลาเจนในร่างกายของเราได้ โดยเริ่มจากการดูแลสุขภาพผิวจากภายใน เลือกกินอาหารที่ช่วยผลิตคอลลาเจนทดแทนให้กับร่างกายของเรา จะมีอะไรบ้างที่สามารถทดแทนคอลลาเจนได้มาดูกันค่ะ

 

1.ผักผลไม้จำพวกสีแดง เช่น สตรอเบอร์รี่  แอปเปิลสีแดง  มะเขือเทศ เชอร์รี่ เป็นต้น ผักผลไม้จำพวกนี้จะมีไลโคปีน (Lycopene) ซึ่งเป็นสารในกลุ่มแคโรทีนอยด์  มีคุณสมบัติสำคัญคือต้านอนุมูลอิสระที่ร่างกายของเรานั้นไม่สามารถผลิตเองได้  โดยสารอาหารเหล่านี้จะสามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งชนิดต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  ที่สำคัญยังช่วยบำรุงผิวพรรณ ชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัย ยังป้องกันโรคอัลไซเมอร์ และกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้กับผิวหนังได้อีกด้วย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ผลไม้สีแดง

 

2. ทานวิตามินซี ไม่ว่าจะเป็น ส้มหรือผลไม้อื่นๆที่มีวิตามินซี จะมีสารต้านอนุมูลอิสระผสานกับพลังแห่งวิตามินซี วิตามินซีจะมีส่วนช่วยปกป้องเซลล์ผิวจากการถูกแสงแดดทำร้าย ช่วยปกป้องผิวจากมลพิษ และยังช่วยบำรุงเซลล์ผิวของเราให้แข็งแรงอีกด้วย

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ส้ม

 

3.กระเทียม สุดยอดสมุนไพรที่อุดมไปด้วย “ซัลเฟอร์” อีกทั้งกระเทียมนั้นยังมีกรดไลโปอิก (Lipoic acid) และกรดอะมิโนทอรีน (Taurine) กระเทียมยังช่วยเสริมสร้างเส้นใยคอลลาเจนที่ถูกทำลายได้อย่างดี  ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ มะเร็ง อาการอักเสบต่างๆ รวมไปถึงอาการผิดปกติในระบบทางเดินอาหาร ช่วยขับลม ขับเสมหะ ขับปัสสาวะ และขับประจำเดือน สำหรับใครที่เป็นหวัด ไอ หลอดลมอักเสบ  ก็ยังใช้กระเทียมบำบัดอาการเหล่านี้ได้อีกด้วย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กระเทียม

 

4.เห็ดทุกชนิด เห็ดจะมีสรรพคุณและสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายย่างมาก เห็ดจะมีโปรตีนสูง มีสารต้านอนุมูลอิสระ และปราศจากไขมัน ซึ่งเป็นสารอาหารที่สามารถช่วยในกระบวนการผลิตคอลลาเจนให้กับผิวได้ดี

 • เห็ดเข็มทอง ช่วยรักษาโรคตับได้  โรคกระเพาะ ลำไส้อักเสบเรื้อรัง
 • เห็ดกระดุม หรือเห็ดแชมปิญอง  ป้องกันและต้านทานโรคมะเร็งเต้านมในผู้หญิงได้ ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและไขมันในเลือด สร้างภูมิคุ้มกันต้านทานโรคได้ดี
 • เห็ดหลินจือ มีฤทธิ์เสริมระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย ยับยั้งเนื้องอก ช่วยกำจัดเซลล์มะเร็ง ลดน้ำตาลในเลือด รวมถึงป้องกันโรคภูมิแพ้ ลดความดันโลหิตได้

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เห็ด

 

5.คอลลาเจนที่สกัดจากหนังปลาแซลมอนผสมด้วยเห็ดหลินจือแดง จะช่วยเพิ่มคอลลาเจนแก่ผิวหนังได้ สารสกัดนี้จะมีส่วนช่วยในการเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับเซลล์ผิวหนัง ชะลอการเกิดริ้วรอย ลดการปวดตามข้อต่างๆ  ลดระดับน้ำตาลในเลือด ยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดได้ดี

 

นอกจากการทานผักผลไม้ ก็ควรหลีกเลี่ยงแสงแดดจัด ทำตัวเองให้มีความผ่อนคลาย ออกกำลังกายสม่ำเสมอทุกวัน เพื่อทำให้เลือดสามารถสูบฉีดเข้าไปเลี้ยงระบบต่างๆ ภายในร่างกายได้เป็นอย่างดี

อีกตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดในการสร้างสุขภาพที่ดี  ก็คือ เตียงปรับระดับเหมาะสำหรับการพักผ่อน เตียงที่สามารถตอบโจทย์ทุกคนได้ดี  ทำให้นอนหลับได้ดี หลับลึก หลับสบาย ส่งผลให้สุขภาพดีไปด้วย  APP เราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี  คุณสามารถทดลองสินค้า หรือแวะชมได้ที่ :โชว์รูม บ.เอพีพี บอร์ด ใกล้ BTS สุรศักดิ์

การอดนอน ไม่ใช่เรื่องดี แต่หลายคนชอบอดหลับอดนอน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานหนัก การดูหนัง การเล่นเกม และยอมอดหลับอดนอน เพื่อให้เวลากับสิ่งที่ตัวเองทำ เราก็ต่างรู้ดีว่า การอดนอนนั้น เป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่าง ๆ ตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับสมอง หลอดเลือด  หัวใจ หลอดเลือด ต่อมไร้ท่อ และระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ช่างน่ากลัวเหลือเกินค่ะ กับโรคที่จะตามมาจากการอดหลับอดนอน

 

หากเป็นเช่นนี้ เราห้ามอดหลับอดนอนเด็ดขาดนะคะ  ลองหันมามองที่ประโยชน์ของการนอนหลับเร็วดูบ้างค่ะ  เพราะว่าจะส่งผลดีต่อสุขภาพของคุณ การเข้านอนก่อนเที่ยงคืนหรือตั้งแต่ 22.00 น. จะทำให้ได้สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีหลายประการ ดังนี้ค่ะ

 

demo 24

 

1.สมองสามารถสร้างเคมีแห่งความสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จะมีฮอร์โมนที่มีกลไกการหลั่งในช่วงเวลาที่กำลังหลับ นั้นคือ ฮอร์โมนเมลาโทนินจะช่วยให้หลับสนิท ฮอร์โมนซีโรโทนินที่ช่วยให้รู้สึกสงบ ให้ความผ่อนคลายอารมณ์เศร้า และโกรทฮอร์โมน จะช่วยให้ดูอ่อนเยาว์ยิ่งขึ้น นอกจากนั้น การนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอยังจะช่วยให้ระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายของเราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกด้วย เมื่อเราตื่นมาจะทำให้รู้สึกสดชื่นยิ่งขึ้น และมีพลังในการดำเนินชีวิตอย่างเต็มเปี่ยม

 

demo 24

2. ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ

การนอนหลับที่เพียงพอยังจะทำให้กล้ามเนื้อต่าง ๆ คลายตัว หัวใจมีความสงบขึ้น นอกจากนี้ การนอนเร็วยังช่วยให้อวัยวะต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อการขับล้างสารพิษ อันได้แก่ ตับ ไต และลำไส้ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นด้วย สังเกตไหมว่า ร่างกายของคนที่นอนหลับพักผ่อนเพียงพอจะดูกระฉับกระเฉง มีหน้าตาที่สดชื่นแจ่มใส ทั้งยังมีระบบการขับถ่ายที่เป็นปกติ ไม่ทำให้ท้องผูกง่าย

 

Hand holding illuminated light bulb with outline face drawn on blackboard with idea text

3.เสริมสร้างความทรงจำที่ดี

การเข้านอนก่อนเวลาเที่ยงคืน จะช่วยทำให้สมองของเราสามารถจัดระเบียบเรื่องราวต่าง ๆ เข้าสู่ความทรงจำ โดยจะลบเรื่องราวที่ไม่มีประโยชน์ออกไป จะช่วยเพิ่มพื้นที่ทางสมองพร้อมรับความทรงจำใหม่ ๆ ให้เข้ามาได้มากขึ้น ซึ่งการนอนอย่างเต็มอิ่มนั้นยังเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มพลังสมองของเรา ทำให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย

 

demo 24

4.ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วน

การนอนเร็วไม่เพียงแต่ทำให้สดชื่นแจ่มใส แต่การนอนเร็วยังจะช่วยทำให้ไม่หิวกลางดึก รวมทั้งช่วยทำให้ระบบเผาผลาญทำงานดียิ่งขึ้น จึงช่วยให้สามารถควบคุมน้ำหนักตัวได้ นอกจากนั้น  การนอนยังช่วยทำให้ร่างกายมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี จึงสามารถช่วยป้องกันโรคต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะการกำเริบของโรคประจำตัวต่างๆ

 

demo 24

5.ชะลอวัย

ข้อนี้หนุ่มๆสาวๆคงชอบ เพราะการนอนหลับจะช่วยให้ชะลอวัยได้   ในขณะเราหลับนอกจากร่างกายของเราจะหลั่งเคมีหนุ่มสาวที่ทำให้ดูอ่อนกว่าวัยแล้ว เมื่อร่างกายไม่ได้มีเคลื่อนไหวก็จะไม่ก่อให้เกิดการสึกหรอในร่างกาย  ที่สำคัญคือ การนอนอย่างเต็มอิ่ม ยังจะทำให้ร่างกายและสมองได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ที่สุด ส่งผลให้มีความจำที่ดี มีสมาธิ และช่วยให้มองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ ทำให้เป็นที่รักของคนที่อยู่รอบข้าง เป็นคนมีความสุข และไม่แก่ง่ายอีกด้วยค่ะ

 

อีกตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดในการสร้างสุขภาพที่ดี  ก็คือ เตียงปรับระดับเหมาะสำหรับการพักผ่อน เตียงที่สามารถตอบโจทย์ทุกคนได้ดี  ทำให้นอนหลับได้ดี หลับลึก หลับสบาย ส่งผลให้สุขภาพดีไปด้วย  APP เราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี  คุณสามารถทดลองสินค้า หรือแวะชมได้ที่ :โชว์รูม บ.เอพีพี บอร์ด ใกล้ BTS สุรศักดิ์

Show More Posts