Tag: อาหาร

การรับประทานอาหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญมากต่อสุขภาพ กินอย่างไรได้อย่างนั้น ทุกคนรู้ดี แต่จะมีสักกี่คนที่ทำตามเคล็ดลับการกินที่ดี หลายคนละเลยเรื่องการกิน กินยังไงก็ได้ เพราะคิดว่าคงไม่เกิดผลต่อตัวเอง แต่จะดีมากกว่าไหม ถ้าเราเริ่มต้นดูแลตัวเองจากการกินตั้งแต่วันนี้ เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ ดังนั้นเรามาดูว่า ควร กินอย่างไรให้สุขภาพดี

Women's waist with a tape measure Free Photo

บุคคลใดจะมีรูปร่างอ้วน ผอม แข็งแรงหรือขี้โรค ส่วนใหญ่ มีผลสืบเนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคของบุคคลนั้นๆ ซึ่งร่างกายของคนเราทุกคนประกอบด้วยสารอาหาร 6 ชนิด คือ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือแร่และน้ำ สารอาหารต่างๆ ดังกล่าว ได้จากอาหารที่รับประทานเข้าไปทุกวัน คนที่เลือกรับประทานอาหาร เฉพาะบางอย่างหรือรับประทานอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งซ้ำซากเป็น ประจำ ก็อาจขาดสารอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งและเป็นโรคขาดสารอาหารได้

สำหรับคนที่รับประทานอาหารมากๆเกินความต้องการของร่างกาย โดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันมากเกินไป อีกทั้งไม่มีการออกกำลังกายเลย คนที่มีพฤติกรรมเช่นนี้จะมีโอกาสอ้วนได้ง่าย ส่วนคนที่รับประทานอาหารน้อยเกินไปก็อาจไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย รวมทั้งการใช้พลังงานหรือออกกำลังกายมากเกินไปก็จะทำให้ผอมได้

 

ถ้าหากต้องการมีสุขภาพที่ดี ร่างกายมีสัดส่วนที่เหมาะสมไม่เป็นโรคขาดสารอาหาร ควรปรับพฤติกรรมการบริโภคด้วยการรับประทานอาหารให้มีความหลากหลายครบทั้ง 5 หมู่ ไม่ควรรับประทานอาหารซํ้าซากทุกวัน เนื่องจากไม่มีอาหารใดตามธรรมชาติที่จะมีสารอาหารครบทั้ง 6 ชนิด ตามที่ร่างกายต้องการ
สิ่งสำคัญควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสจัด เช่น เค็มจัด หวานจัด เปรี้ยวจัด เผ็ดจัด รวมทั้งหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันมากเกินไป อยากเลือกเป็นอย่างไรเป็นสิทธิของคุณที่จะเลือกได้ เพราะว่า “กินอย่างไร จะเป็นอย่างนั้น”

ในปัจจุบันนี้มีผู้ที่เป็นโรคไม่ติดต่อจำนวนมากที่มีสาเหตุเนื่องมาจากการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ เป็นเพราะความไม่รู้หรือว่าเป็นพฤติกรรมที่แก้ไม่ได้ก็ตาม หากท่านให้ความสนใจสักนิดจะพบว่าโรคขาดสารอาหารบางอย่างหรือมีสารอาหารบางอย่างในร่างกายมากเกินไปนั้น น่าสะพึงกลัวขนาดไหน เช่น โรคขาดวิตามิน เอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเล็ก หากไม่ได้สนใจ เด็กอาจตาบอดได้ ซึ่งหากเป็นถึงขั้นนี้ก็ไม่สามารถจะแก้ไขให้กลับคืนเป็นปกติได้ หรือคนที่รับประทานนํ้าตาลมากๆ เป็นประจำก็มีโอกาสเป็นโรคเบาหวานได้ซึ่งเมื่อเป็นมากๆ อาจทำลายระบบอื่นอีกด้วย

Woman's hands with caesar salad on table in restaurant Free Photo

รู้หรือไม่? การกินดีสามารถป้องกันโรคได้ การรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ รับประทานอาหาร ให้มีความหลากหลาย เพื่อให้ร่างกายได้สารอาหารทุกชนิด (โปรตีน คาร์โบไฮเดรด ไขมัน เกลือแร่ วิตามิน และนํ้า) ครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการ
ดังนั้นสารอาหารทุกตัวจะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไปเช่น วิตามิน เอ ทำหน้าที่เกี่ยวกับระบบการมองเห็น หากเด็กเล็กได้รับเพียงพอทุกวัน ตาก็จะไม่บอด หรือวิตามินบี-หนึ่ง จะช่วยป้องกันโรคเหน็บชา วิตามินบี-สอง ป้องกันโรคปากนกกระจอก ธาตุเหล็กป้องกันการเกิดโรคโลหิตจาง เป็นต้น
จากตัวอย่างที่กล่าวมาแล้ว พอจะเห็นได้ว่าการกินดี หมายถึงการรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการเป็นประจำทุกวัน จะช่วยป้องกันการเกิดโรคร้ายอันเนื่องมาจากการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง

ทุกคนก็ต้องการมีสุขภาพที่ดี ดังนั้นเรามาเริ่มต้นจากการกินที่ดีกันนะคะ เมื่อเลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพแล้ว การพักผ่อนเราก็ต้องใส่ใจนะคะ เลือกเตียงปรับระดับช่วยให้การพักผ่อนดียิ่งขึ้น เลือก APP เตียงปรับระดับที่ออกแบบมาให้ปรับได้ได้ตามสรีระ

ทดลองสินค้า หรือแวะชมได้ที่ :โชว์รูม บ.เอพีพี บอร์ด ใกล้ BTS สุรศักดิ์

เรามาดูว่าผู้ที่มีสุขภาพดีเป็นอย่างไร ผู้ที่มีสุขภาพดี คือ คนที่มีความสุข มีความหวัง และมีพลังกาย พลังใจ สุขภาพจะเป็นเสมือนหนึ่งวิถีทางอันจะนำบุคคลไปสู่ความสุข และความสำเร็จต่างๆ นานาในชีวิต สุขภาพจิตคือ สภาพจิตที่เป็นสุข มีอารมณ์มั่นคง มีสัมพันธภาพอันดีงามกับบุคคลอื่น และสามารถที่จะปรับตัวให้เหมาะสม กับสภาพแวดล้อม

ความสำคัญของสุขภาพจิต

ผู้มีสุขภาพจิตดี จะสามารถจัดระเบียบชีวิตของตนได้เหมาะสม กับตัวเอง และสังคมทั่วไป ทำให้เกิดความพอใจในชีวิต สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ เป็นคนที่รู้จักยอมรับความจริงของชีวิต รู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ ปรับตัวให้เข้ากับสังคม และสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี จึงมีโอกาสประสบความสำเร็จ ในชีวิตได้เป็นอย่างมาก เรามาดูว่าแท้จริงแล้วคนที่มีสุขภาพดีเขามีข้อไหนบ้าง

 1. สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม และสิ่งแวดล้อม
 2. มีความกระตือรือร้น ไม่เหนื่อยหน่าย หรือท้อแท้ใจ หรือหมดหวังในชีวิต
 3. มีอารมณ์มั่นคง และสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี
 4. ไม่มีอารมณ์เครียดจนเกินไป มีอารมณ์ขัน
 5. มีความรู้สึก และมองโลกในแง่ดีเสมอ
 6. มีความตั้งใจในการทำงาน
 7. รู้ตนเอง และเข้าใจบุคคลอื่นได้ดี
 8. มีความเชื่อตนเองอย่างมีเหตุผลล
 9. สามารถแสดงออกอย่างมีเหตุผล
 10. มีความสามารถตัดสินใจได้รวดเร็ว และถูกต้อง ไม่ผิดพลาด
 11. มีความปรารถนา และยินดี เมื่อบุคคลอื่นมีความสุข ความสำเร็จ และมีความปรารถนาดี ในการป้องกันผู้อื่น ให้มีความปลอดภัยจากอันตราย หรือโรคภัยไข้เจ็บ

ที่สำคัญ! อาหารเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ เนื่องจากอาหารทำให้ร่างกายเจริญเติบโต ให้พลังงาน และความอบอุ่นต่อร่างกาย และอาหารช่วยควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายให้เป็นปกติ คนเราจึงรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และปริมาณเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย เพราะการรับประทานอาหารถูกสัดส่วน จะทำให้ร่างกายแข็งแรง และเจริญเติบโตสมวัย

Healthy lunch to go served in box with vegetables Free Photo

ประโยชน์ของอาหารต่อสุขภาพ

 • ทำให้ร่างกายเจริญเติบโต
 • ทำให้หญิงมีครรภ์และทารกในครรภ์แข็งแรง
 • ทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานโรค
 • ทำให้มีอายุยืนยาวขึ้น

เตียงปรับระดับ APP ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี เตียงปรับระดับที่ออกแบบมาให้ปรับได้ตามสรีระ ทดลองสินค้า หรือแวะชมได้ที่ :โชว์รูม บ.เอพีพี บอร์ด ใกล้ BTS สุรศักดิ์