สุขภาพดีได้ด้วยการกิน

การรับประทานอาหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญมากต่อสุขภาพ กินอย่างไรได้อย่างนั้น ทุกคนรู้ดี แต่จะมีสักกี่คนที่ทำตามเคล็ดลับการกินที่ดี หลายคนละเลยเรื่องการกิน กินยังไงก็ได้ เพราะคิดว่าคงไม่เกิดผลต่อตัวเอง แต่จะดีมากกว่าไหม ถ้าเราเริ่มต้นดูแลตัวเองจากการกินตั้งแต่วันนี้ เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ ดังนั้นเรามาดูว่า ควร กินอย่างไรให้สุขภาพดี

Women's waist with a tape measure Free Photo

บุคคลใดจะมีรูปร่างอ้วน ผอม แข็งแรงหรือขี้โรค ส่วนใหญ่ มีผลสืบเนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคของบุคคลนั้นๆ ซึ่งร่างกายของคนเราทุกคนประกอบด้วยสารอาหาร 6 ชนิด คือ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือแร่และน้ำ สารอาหารต่างๆ ดังกล่าว ได้จากอาหารที่รับประทานเข้าไปทุกวัน คนที่เลือกรับประทานอาหาร เฉพาะบางอย่างหรือรับประทานอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งซ้ำซากเป็น ประจำ ก็อาจขาดสารอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งและเป็นโรคขาดสารอาหารได้

สำหรับคนที่รับประทานอาหารมากๆเกินความต้องการของร่างกาย โดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันมากเกินไป อีกทั้งไม่มีการออกกำลังกายเลย คนที่มีพฤติกรรมเช่นนี้จะมีโอกาสอ้วนได้ง่าย ส่วนคนที่รับประทานอาหารน้อยเกินไปก็อาจไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย รวมทั้งการใช้พลังงานหรือออกกำลังกายมากเกินไปก็จะทำให้ผอมได้

 

ถ้าหากต้องการมีสุขภาพที่ดี ร่างกายมีสัดส่วนที่เหมาะสมไม่เป็นโรคขาดสารอาหาร ควรปรับพฤติกรรมการบริโภคด้วยการรับประทานอาหารให้มีความหลากหลายครบทั้ง 5 หมู่ ไม่ควรรับประทานอาหารซํ้าซากทุกวัน เนื่องจากไม่มีอาหารใดตามธรรมชาติที่จะมีสารอาหารครบทั้ง 6 ชนิด ตามที่ร่างกายต้องการ
สิ่งสำคัญควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสจัด เช่น เค็มจัด หวานจัด เปรี้ยวจัด เผ็ดจัด รวมทั้งหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันมากเกินไป อยากเลือกเป็นอย่างไรเป็นสิทธิของคุณที่จะเลือกได้ เพราะว่า “กินอย่างไร จะเป็นอย่างนั้น”

ในปัจจุบันนี้มีผู้ที่เป็นโรคไม่ติดต่อจำนวนมากที่มีสาเหตุเนื่องมาจากการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ เป็นเพราะความไม่รู้หรือว่าเป็นพฤติกรรมที่แก้ไม่ได้ก็ตาม หากท่านให้ความสนใจสักนิดจะพบว่าโรคขาดสารอาหารบางอย่างหรือมีสารอาหารบางอย่างในร่างกายมากเกินไปนั้น น่าสะพึงกลัวขนาดไหน เช่น โรคขาดวิตามิน เอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเล็ก หากไม่ได้สนใจ เด็กอาจตาบอดได้ ซึ่งหากเป็นถึงขั้นนี้ก็ไม่สามารถจะแก้ไขให้กลับคืนเป็นปกติได้ หรือคนที่รับประทานนํ้าตาลมากๆ เป็นประจำก็มีโอกาสเป็นโรคเบาหวานได้ซึ่งเมื่อเป็นมากๆ อาจทำลายระบบอื่นอีกด้วย

Woman's hands with caesar salad on table in restaurant Free Photo

รู้หรือไม่? การกินดีสามารถป้องกันโรคได้ การรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ รับประทานอาหาร ให้มีความหลากหลาย เพื่อให้ร่างกายได้สารอาหารทุกชนิด (โปรตีน คาร์โบไฮเดรด ไขมัน เกลือแร่ วิตามิน และนํ้า) ครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการ
ดังนั้นสารอาหารทุกตัวจะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไปเช่น วิตามิน เอ ทำหน้าที่เกี่ยวกับระบบการมองเห็น หากเด็กเล็กได้รับเพียงพอทุกวัน ตาก็จะไม่บอด หรือวิตามินบี-หนึ่ง จะช่วยป้องกันโรคเหน็บชา วิตามินบี-สอง ป้องกันโรคปากนกกระจอก ธาตุเหล็กป้องกันการเกิดโรคโลหิตจาง เป็นต้น
จากตัวอย่างที่กล่าวมาแล้ว พอจะเห็นได้ว่าการกินดี หมายถึงการรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการเป็นประจำทุกวัน จะช่วยป้องกันการเกิดโรคร้ายอันเนื่องมาจากการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง

ทุกคนก็ต้องการมีสุขภาพที่ดี ดังนั้นเรามาเริ่มต้นจากการกินที่ดีกันนะคะ เมื่อเลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพแล้ว การพักผ่อนเราก็ต้องใส่ใจนะคะ เลือกเตียงปรับระดับช่วยให้การพักผ่อนดียิ่งขึ้น เลือก APP เตียงปรับระดับที่ออกแบบมาให้ปรับได้ได้ตามสรีระ

ทดลองสินค้า หรือแวะชมได้ที่ :โชว์รูม บ.เอพีพี บอร์ด ใกล้ BTS สุรศักดิ์